GTG modell

Hur går du från en bra spelare till en utmärkt spelare?

Good to Great modellen

Good to Greats modell kring spelarutveckling är framtagen av grundarna och tränarna på Good to Great. Modellen bygger på tränarnas egna erfarenheter från Internationell tennis i olika åldrar och olika nivåer upp till hösta världsklass. Modellen tar hänsyn till bland annat följande faktorer:

– Antal träningstimmar
– Spelarens karaktär och hur träningen bör förhållas utifrån denna
– Utvecklingsteg i olika åldrar
– Utvecklingsplanens olika delar
– Tränarens uppgift och vad definierar en bra tränare
– Träningen
– Övningar som syftar till att utveckla moderna spelare
– Effektiv träning

Alla coacher på Good to Great jobbar inom ramen för Good to Great modellen men vi tar hänsyn till varje tränares unika personlighet.

Viktiga utvecklingspunkter

Vår filosofi, utifrån vår egen erfarenhet som både spelare och tränare, är att följande punkter är viktiga för att skapa tennispelare av världsklass:

– Miljö med avslappnad attityd men ändå vinnande mentalitet (TDE)
– Möjlighet att spela mycket tennis
– Långsiktig syn istället för att fokusera på kortsiktiga resultat
– Bra sparring
– Ekonomiskt stöd för att spela turneringar
– Använd specialister inom alla områden

Punkterna ovan är basen i Good to Great modell. Vi är en liten akademi med fokus på individen. Alla spelare kommer att utbildas enligt deras individuella utvecklingsplan.